เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ปรากฏการณ์ทางสังคม แด่องค์ภูมิพล

ผ่านมา ๑๒ วันนับแต่วันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งในสัปดาห์กว่าๆ นี้ เราได้เห็นข่าวคุณลุงที่โยกรถมาถวายสักการะพระบรมศพ คนปั่น เดิน วิ่ง ฯลฯ เพื่อถวายในหลวงในพระบรมโกศ

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เรามีกิจกรรม “เทิดพระเกียรติ” โดยการใช้แรงกายแรงใจที่มากกว่าปรกติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อในหลวง แต่สิ่งที่ต่างออกไปในครั้งนี้และหลายๆ ครั้งในอดีต คนที่ทำคือคนตัวเล็กๆ ที่ไม่ได้เป็นนักกีฬา ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไร บางทีเป็นคนแก่ บางทีคือผู้ที่มีความท้าทายทางกายภาพ ซึ่งในภาวะปรกติ ไม่สามารถแม้กระทั่งจะใช้ชีวิตด้วยความสะดวกสบาย

และด้วยปณิธานบางอย่าง ทำให้คนกลุ่มนี้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เป็นไปได้

สิ่งที่ผมแปลกใจคือ ทำไมคนคนเดียวถึงสร้างพลังให้คนที่ดูน่าจะอ่อนแอในสังคมลุกขึ้นทำอะไรที่เหนือกว่ากำลังของตัวเองจะมีได้ขนาดนี้ และส่งต่อพลังไปยังคนอื่นๆ อีกมากมาย

ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งคือคนที่ทำ ไม่รู้จะทำอะไรเพื่อที่จะแาดงออกว่า ตนรักคนคนหนึ่งสุดหัวใจ พูดภาษาง่ายๆ การที่คนแก่คนหนึ่งจะโยกรถเข็นหลายร้อยกิโลแค่เพื่อจะมาร่วมงานศพคนคนหนึ่ง ที่ไม่มีความผูกพันทางสายเลือด มันดูแปลกมาก

แต่เพราะคนคนนั้นคือในหลวงภูมิพล เรื่องที่ควรจะแปลก เลยกลายเป็นพลังส่งไปเรื่อยๆ ไปยังหลายๆ คนที่คิดจะทำแต่ไม่กล้า แทนที่จะทำแล้วจบไปอยู่ที่คนคนเดียว

อีกอย่างที่ไม่ควรลืมคือทุกๆ คนที่ทำ ไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียว แต่เพราะมีคนที่ร่วมมือร่วมใจกันสนับสนุน

ปรากฏการณ์นี้ทำให้คนเห็นว่า ทุกคน ถ้าตั้งใจแน่วแน่พอ และอยู่ในการวางแผนที่ดี มีความสามัคคี ทุกอย่างจะสำเร็จลงได้

ปลายปีนี้ ผมยังมีภารกิจหนึ่งที่ยังไม่สำเร็จ คือการปั่นจักรยานทางไกล ตามที่ได้สัญญากับพ่อของผมไว้ และตั้งใจจะปั่นให้ครบหรือใกล้เคียงกับทุกจังหวัดเท่าที่ทำได้ เพื่อเทิดพระเกียรติ ไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน อีกกี่ปี ก็ต้องสำเร็จ

ฝากขอกำลังใจด้วย 🙂


ขอยกพระบรมราโชวาทที่ผมชอบที่สุดตอนหนึ่ง ความว่า

 “…สามัคคีหรือการปรองดองกันไม่ได้หมายความว่าคน หนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอด คล้องกัน แม้จะขัดกันบ้างแต่ต้องสอดคล้องกัน…”

 

 

 

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิตตาลัย

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖

About Apichart Chantanisr